top of page

תוכנית קורס מורים


א. מטרות הקורס

 1. הכרות מעמיקה עם עולם היוגה עבור אנשים שבעקבות תרגול פיתחו עניין במה שיש ליוגה ללמד: הפילוסופיה של היוגה, היסטוריה, לימוד  אסאנות, פרנהימה – תרגול נשימה טכניקות נשימה, ריכוז ומדיטציה, והאפקט של תרפיה עצמית גוף-נפשית.

 2. יצירת תהליך של חקירה והתפתחות אישית בתוך ובעזרת דרך היוגה.

 3. ניית יכולת להעביר מתוך ידע זה לאחרים.הק


ב. נושאי הלימוד: שנה א'
לימוד ותרגול אסנות (תנוחות יוגה)

 1. עקרונות של יציבה ותנועה מודעת ונכונה.

 2. לימוד על פי משפחות של תנוחות ועקרונות הפעולה החשובים בכל סוג של תנוחה:
  עמידה, ישיבה ופיתולים, תנוחות כפיפה לפנים ולאחור, תנוחות שיווי משקל על הידיים, תנוחות הפוכות, ברכה לשמש.

 3. ילמדו תנוחות בסיסיות ואחריהן מתקדמות יותר, בהתאמה למשתתפים.

 4. לימוד דרכי חקירה של ביצוע תנוחות.


לימוד ותרגול פרנהימה (תרגילי נשימה):

 1. עקרונות של נשימה טבעית בריאה.

 2. בנדות, קומבהקות, וניואנסים שונים של הנשימות.נשימות יוגיות : נשימת יוגי מלאה, אוג'אי, קפאלאבהטי, נאדי שודאנה, אנולומה-וילומה, ואיוס חיצוניים ופנימיים,

 3. שילוב נשימה באסנה באופנים שונים.

לימוד ותרגול טכניקות הרפיה ריכוז ומדיטציה.


לימוד מערכות הגוף המשפיעות ומושפעות מתרגול יוגה:
התא, מערכת הנשימה, שלד, שרירים, נוזלים, עיכול, חיסון, חושים, עצבים, הורמונים. המידע ישמש גם בתרגול.

פילוסופיה של היוגה:

 1. מושגי יסוד.

 2. רקע היסטורי והתפתחות.

 3. קריאה בטקסטים: אופאנישדות, בהגווד-גיטה, הסוטרות של פטנג'לי.

הערה

יתכן וחלק מהנושאים, או הרחבות שלהם, ילמדו בשנה ב', כדי לא ליצור עומס יתר. כמו כן, לפי העניין, יתכן ויתווספו נושאים.

ג. מבנה השיעור:

בכל מפגש שני חלקים עיקריים:

 1. אימון גופני, מדיטציה ופראנהימה;

 2. לימוד עיוני –פיזיולוגיה ו/או פילוסופיה.  הלימוד העיוני משולב לעיתים בהתנסויות, ולעיתים מוכנס אל התרגול.

 3. הלימוד מבוסס גם על תרגול בבית, קריאת חומר עיוני שישלח לקראת השיעור או בעקבותיו, ומידי פעם הגשת עבודות קטנות.

ד. מפגשי סדנה

בתוך מפגשי הקורס ישולבו 8 מפגשים סדנה, אחת לחודש במבנה מיוחד.

סדנאות אלו מאפשרות:שמונת אברי היוגה על פי פטנג'לי  נושא הסדנאות בשנה א' הוא –

גיוון בלימוד, העמקה בתחום מהותי ותמיכה של נושא מרכזי זה במה שילמד בשיעורים. עזרה משמעותית בהפיכת היוגה לכלי אימון אישי.

ה. שעות הלימוד שנה א'  = 300 ש"ל.
 

ו. תכני ומבנה הלימוד בשנה ב':


שכלול האימון   

לימוד תנוחות מתקדמות יותר. יצירת רצפי אימון


פילוסופיה  

השלמות והרחבות של נושאים משנה א', כולל יסודות של דרך הבודהיזם.


דידקטיקה   

 1. הדרכה ואימון בהנחיית תנוחות על פי סוגים, לתלמידים מתחילים.

 2. הדרכה ואימון ביצירת מערכי לימוד והנחייתם. 

 3. הדרכה בהתאמת תנוחות למגבלות וצרכים של תלמידים. 

 4. בסיס של התאמת יוגה לאוכלוסיות שונות. 

 5. סטאז מונחה - יצירת קורס של 22 מפגשים והעברה שלו בליווי הדרכה. 

סדנאות

8 סדנאות פעם בחודש. הנושא –המערכת האנרגטית ומרכזי האנרגיה (צ'אקרות) על פי היוגה   

נושא זה מתקשר לידע הרב שנלמד בשנה א' ויוצר חיבור לממדים נוספים. הוא מאפשר עוד דרך של התפתחות אישית עם כלי היוגה.

ז. שעות הלימוד בשנה ב' = 260 ש"ל פרונטליות + סטאז' של 40 ש"ל.
 

ח. חובות התלמידים בקורס. 
הלימוד בקורס נשען גם על תרגול, קריאה וחקירה אישית. ההשקעה בבית, תורמת לכל אחד ולקבוצה.

עם זאת, רק מי שרוצה תעודה, חייב להגיש עבודות.

בשנה א' – חקירות קטנות מידי פעם, סקירת ספר, ומבחן בית על החומר בסוף השנה.
בשנה ב- הכנת הנחיות קטנות בשיעורים, סטאז' ועבודה אישית עיונית או מעשית מתועדת, בתחום הרחב של היוגה.

bottom of page