top of page

 גוף משחרר מילים - יוגה וכתיבה יוצרת

...ואת האדם הוא יצר

שהאיש הוא תפילה והוא חוט

נוגע במה שאיננו

במגע של רוך ודקות

            רבקה מרים

זו הזמנה למי שאוהב מילים, כותב או חולם לכתוב, את סיפור עצמו, או סיפורי דמיונו, או סיפורי אחרים. למי שאוהבת להשתכשך במילים בשיר או פרוזה, ללכוד רגעי חיים ברשת עדינה...

 

לגוף שלנו יש הרבה מה לספר. הרבה שמור בתוכו, תנועה יכולה לשחרר אותו ולשחרר ממנו מילים תקועות, סיפורים, אסוציאציות וזיכרונות. 

כמי שאוהבת מילים ורוצה לכתוב יותר, יצרתי קורס ניסויי ייחודי בין כל שיעורי היוגה בטבעון.

יוגה חווייתית חוקרת וכתיבה יוצרת.

 

כאשר התחלתי לתכנן את הקורס גיליתי עד כמה נושאים אשר עולים בתנועה חוקרת וביוגה, כמו ערנות למה שיש עכשיו, קשב לחושים, עקרונות וחוויות תנועה, משותפים ומפרים את הכתיבה.
 

כל מפגש קשור לנושא חקירה וכתיבה מסוים. כל מפגש מתחיל ביוגה ותנועה חוקרת וממשיך אל תרגילי כתיבה וכתיבה אישית. התפתחות הקורס תהיה גם בהתאם למשוב ולשאיפות המשתתפים.

הקורס מיועד לאנשים עם ניסיון מה ביוגה או תנועה מודעת, וניסיון מה, ו/או תשוקה וסקרנות לכתיבה.
 

pexels-photo-2204818_edited.jpg
bottom of page